Поштоване колеге!

Влада РС је донела Уредбу о спречавању и сузбијању заразне болести C0УID-19. Календар образовно-васпитног рада је  усклађен са истом.

 1. Сви облици наставе и учења у средњим школама у РС почев од 30.11.2020. г. изводе се на даљину и то до 18.12.2020. када се и завршава прво полугодиште.
 2. За реализацију наставе на даљину користимо изабрану платформу google учионицу. Уколико има ученика који нису у могућности да обезбеде електронски вид комуникације неопходно је обезбедити наставни материјал у папирној форми.
 3. Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно оцењивање). Треба инсистирати на битним садржајима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник одлучује да ли се планирани писмени задаци могу реализовати на даљину или се исти реализују у другом полугодишту.
 4. Измене Правилника о оцењивању дају могућност да број оцена може бити мањи од 4.тј од 2 уколико је недељни фонд часова два.
 5. Уколико су ученици незадовољни предложеном закључном оценом могу одговарати у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученик може остати неоцењен.
 6. Распоред часова остаје исти као и двосменски рад.

Даља наша комуникација је континуирана, што се подразумева. Директор и стручне службе пружиће све видове подршке и потребне помоћи.

Чувајте се !

 

Упутство у вези конкретних активности у периоду 30.11.2020.-
18.12.2020. године

Поштовани,

У складу са уредбом Владе Републике Србије и изменама Календара образовно- васпитног рада средњих школа, обавештавамо наставнике, ученике и родитеље о активностима и начину реализације наставе на даљину, тј. до краја I полугодишта 18.12.2020. године:

 1. Ученици који су незадовољни са предложеном закљученом оценом имају могућност да до 12.2020. године обавесте предметног наставника да желе да искористе могућност одговарања у школи;
 2. Предметни наставници пријављују одељењским старешинама колико се ученика по предметима изјаснило да желе да поправе оцену. Одељењске старешине о томе обавештавају директора школе до 5.12.2020. године због организације одговарања у школи и прављења распореда по предметима и одељењима;
 3. Одговарање у школи ћe се организовати у периоду од 7.12 - 16.12.2020. године;
 4. У току реализације онлајн наставе у овом периоду користити до сада коришћене платформе - google учионица. Преко vibera ce може вршити појединачна комуникација са ученицима;
 5. Обавеза наставника је да се придржавају распореда, ван тог термина ученици нису у обавези да присуствују часу;
 6. Присуство ученика на онлајн настави је обавеза ученика, у супротном се уписују као одсутни. Одељењски старешина процењује оправданост изостајања;
 7. Веома је важно да све активности, као што су евиденција часова и евиденција присуства ученика, буду редовно бележена у ес дневник у току дана, а најкасније до 20:30 истог дана.
 8. Ученици и запослени приликом поласка у школу, у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, морају поштовати све епидемиолошке мере (ношење маски, држање прописане дистанце, редовна дезинфекција руку као и провера температуре пре доласка у школу..)
 9. Реализација практичне и блок наставе планиране за период од 30.11. до 18.12. 2020. године неће се реализовати, већ ће иста бити реализована у току другог полугодишта.

У здрављу да сте.

директор школе

мр Драгица Симовић