Немања је син Славка и Весне, рођен 3.5.2001. године у Горњем Милановцу. Ученик је  IV2 одељења, смер кулинарски техничар. Све четири године школовања, остварио је одличан успех из свих предмета.

Током школовања, активно је учествовао на кулинарским такмичењима на разним манифестацијама, као што су “Купусијада”, “Гулашијада”, “Качамакијада”, “Кромпиријада” и слично, где је екипно наступао под називом “Ко то тамо кува”.

Немања ће наставити своје школовање у Београду на Високој хотелијерској школи, на смеру гастрономија. Жеља му је да отвори ресторан у свом родном граду.

 У сарадњи са одељењским старешинама, Тим за каријерно вођење и саветовање је спровео истраживање о томе где су се уписали или где су се запослили ученици Прехрамбено угоститељске школе, генерација која је матурирала школске 2019/20. године. Као установи која се бави стручним образовањем, веома је битно да располажемо подацима о томе каква је пролазност ученика Прехрамбено угоститељске школе на високе школе и факултете, а колико се ученика опредељује да одмах након завршене средње школе тражи посао. Следећа анализа приказује које факултете и високошколске установе су одабрали наши ученици, број и проценат ученика који је наставио школовање и број ученика који се одмах након школе запослио.

Летопис

У школској 2019/2020. години забележене су следеће активности културне и јавне делатности школе, што подразумева организација и координација са свим стручним већима у Школи и Тимом за културну  и јавну делатност: