У сарадњи са одељењским старешинама, Тим за каријерно вођење и саветовање је спровео истраживање о томе где су се уписали или где су се запослили ученици Прехрамбено угоститељске школе, генерација која је матурирала школске 2019/20. године. Као установи која се бави стручним образовањем, веома је битно да располажемо подацима о томе каква је пролазност ученика Прехрамбено угоститељске школе на високе школе и факултете, а колико се ученика опредељује да одмах након завршене средње школе тражи посао. Следећа анализа приказује које факултете и високошколске установе су одабрали наши ученици, број и проценат ученика који је наставио школовање и број ученика који се одмах након школе запослио.

Високошколска установа

Матуранти

број

%

Висока школа техничких струковних студија Чачак

2

0,94%

Висока здравствена школа Београд

2

0,94%

Висока туристичка школа Београд

5

2,35%

Технички факултет Чачак

22

10,33%

Београдска политехника

1

0,47%

Природно-математички факултет Београд

3

1,41%

Природно-математички факултет Нови Сад

1

0,47%

Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања

6

2,82%

Школа шминкања Београд

1

0,47%

Филозофски факултет Београд

1

0,47%

Филолошки факултет Београд

4

1,88%

Факултет за туризам Словенија

6

2,82%

Факултет за спорт Лепосавић

1

0,47%

Висока хотелијерска школа Београд

6

2,82%

Полицијаска академија

1

0,47%

ДИФ Београд

1

0,47%

Агрономски факултет Чачак

11

5,16%

Технолошки факултет Београд

2

0,94%

Висока школа струковних студија Аранђеловац

2

0,94%

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд

1

0,47%

Виша угоститељска школа Београд

1

0,47%

Правни факултет Београд

2

0,94%

Факултет организационих наука Београд

1

0,47%

Висока туристичка школа Београд

2

0,94%

Доквалификације у Прехрамбено угоститељској школи Чачак

4

1,88%

Укупно на студијама

87

40,85%

Матуранти који су се запослили у струци

42

19,72%

Матуранти који су се запослили, али не у струци

44

20,65%

Матуранти који су незапослени

40

18,78%

УКУПНО

213

100%

 

На основу података које је Тим за каријерно вођење и саветовање прикупио од одељењских старешина завршних разреда закључци су следећи:

  • У струци је уписало факултете и високошколске установе 50 ученик;
  • Уписало факултете и високошколске установе, али не у струци 37 ученика;
  • Запослило се у струци 42 ученика;
  • Запослило се, али не у струци 44 ученика;
  • Није се запослило, али нису ни уписали факултете и високошколске установе 40 ученика.

Од укупно 213 матуранта школовање је наставило 87 ученика, запослило се 86 ученика, а незапослених и оних који нису наставили школовање је 40.