Историјат развоја школе


Године 2002. у јуну после пријемног испита, 207 ученика уписано је у школе изван Моравичког округа, што је изазвало протест родитеља у јуну и септембру. Самоорганизован ФОРУМ родитеља захтевао је да се ученици врате у Моравички округ. Представници локалне самоуправе дошли су до идеје да се оснује шеста школа. Актив директора средњих школа подржао је ту идеју. Посебну подршку дала је Машинско--саобраћајна школа. Тако је касније седиште новоосноване школе било у тој школи. Дана 25. 9. 2002. године министар просвете, Гашо Кнежевић, је послао допис Гордани Церовић, потпредседнику општине, да МПС подржава иницијативу директора и наставника Чачанских школа, који желе да се у Чачку отворе нова одељења средњих школа. Због недостатка просторних могућности, нити је дозвољено прекорачење броја ученика у првим разредима средњих школа, МПС подржава то да Г. Церовић потражи објекат, који се може искористити у наставне сврхе. ''Пошто сте нас информисали да у центру Чачка постоји празна касарна ВЈ, која се не користи, предлажем Вам да иницирате разговор са представницима ВЈ. Уколико постигнете договор са представницима МПС могли бисмо да у најкраћем могућем року уложимо средства, направимо мешовиту школу, у којој би деца, која то желе могла да наставе школовање''. (Гашо Кнежевић) Сутрадан, 26. 9. 2002. године Велимир Илић је покренуо поступак за размену непокретности објекта ВЈ за потребе средње школе. Савезно министарство за одбрану (сектор за грађевинско--урбанистичку делатност). Грађевинска управа 2. 12. 2002. доноси Решење:
- о измештању ТРЗ из касарне,
- о уступању касарне (према предлогу СО Чачак) за оснивање средње стручне школе на делу комплетне касарне,
- инициран је (већ описани) састанак.
Сачињен је извештај о прелиминарној процени вредности, санације и изградње објекта неопходних за пресељење ТРЗ Чачак у касарну ''Лознички кључ'' у Чачку. На састанку одржаном 5. 12. 2002. у просторијама ТРЗ Чачак у касарни ''Ратко Митровић'' на којем су присустовали помоћник савезног министра за одбрану, за грађевинско - урбанистичку делатност Мартин Поповић, са сарадницима и потпуковником Гораном Димићем, пуковником Војиславом Милинковићем, председником СО Чачак, Велимиром Илићем, потпредседницима Г. Церовић, Д. Дрињаковић и М. Радовановић процењена је прелиминарна вредност објекта. Договорено је да се дислоцира ТРЗ. Војислав Илић је обећао помоћ општине у реализацији договора, размени дела непокретности у касарни за локацију ''Авенија липа''.

Са представницима ВЈ постигнут је договор да војска ослободи касарну и да она постане власништво МПС. Тако је 10. 4. 2003. године школа основана одлуком под бројем 05–611–1887/2003.
Дана 15. 4. 2003. године у Службеном гласнику РС дошло је до измена и допуна тако што је први пут поменуто име Прехрамбено-угоститељске школе са подручјима рада: пољопривреда, производња и прерада хране; трговина, угоститељство и туризам; хемија, неметали и графичарство.
Дана 18. 4. 2003. на седници СО Чачак донета је одлука о измени ВД Средње школе у оснивању. На место Војислава Илића решењем број 119 – 05 - 19/2003 – 03 - 31 именован је Драган Ковачевић.
Дана 9. 6. 2003. привремени Школски одбор донео је одлуку, којом се усваја Статут Прехрамбено - угоститељске школе. Председник привременог Школског одбора је Гордана Церовић.
Директор Машинско - саобраћајне школе, Срећко Албић, 21. 6. 2003. дао је сагласност да седиште нове Прехрамбено - угоститељске школе буде у Машинско - саобраћајној школи. Сагласност важи од 31. 8. 2003. године.

 

 

Школа је регистрована 25. 6. 2003. код Трговинског суда (Решење Фи-348/03) одлуком савета министара СЦГ (број 475-39/2003), који је усвојио предлог о отуђењу дела касарне ''Ратко Митровић'' и непокретних ствари за војне потребе дела касарне. Уколико владе држава чланица не буду имале примедбе ова одлука ће се реализовати. Дана 30. 6. 2003. добијена је начелна сагласност о коришћењу касарне ''Ратко Митровић'' за потребе Прехрамбено-угоститељске школе.
Министарству просвете Србије (Рефику Шећибовићу) 25. 8. 2003.године, упућен је захтев за финансијску подршку школе у оснивању. Као васпитна установа ова школа је почела са радом 1. 9. 2003. године са 21 одељењем користећи простор Техничке школе и Агрономског факултета у Чачку.
Од дана 3. 9. 2003. у згради Педагошког завода користиле су се три канцеларије ради смештаја стручне службе до реконструкције школе.
Дана 13. 10. 2003. поднет је захтев за верификацију школе, па је МПС донело Решење о верификацији бр. 022-05-00148/2004-03 од 25. 6. 2004. године.
У школи је било запослено 52 радника, 3 образовна профила и 19 одељења. Школске 2003/2004. године настава се изводила на четири локације: Педагошки завод, Техничка школа, Економска школа и Агрономски факултет. Године 2004/2005. настава се изводила на Агрономском факултету, Педагошком заводу, Техничкој школи и у Рисимовој галерији.
МПС (Гашо Кнежевић) 8. 12. 2003. године дало је сагласност на одлуку Школског одбора о избору Драгана Ковачевића за директора Прехрамбено - угоститељске школе.
На седници одржаној 12. 12. 2003. године СО Чачак донешено је Решење о именовању Школског одбора у Прехрамбено - угоститељској школи у Чачку.
Школски одбор у Чачку именовао је за председника Јовића Милорадовића, професора биологије, у пензији, из Чачка, иначе представника локалне самоуправе. Школски одбор су сачињавали следећи чланови: Зоран Пантовић (дипломирани инжењер грађевине из Чачка), Горан Џоковић (професор историје у ОШ ''Ратко Митровић''), Душанка Пантелић Терзић ( дипломирани инжењер технологије), Весна Величковић (дипломирани инжењер хемије), Љиљана Павловић (дипломирани инжењер хемије), Марија Ниновић (родитељ), Милорад Цицовић (родитељ) и Ранко Ћурчић (родитељ).

Састав привременог Школског одбора је био следећи: Душан Дрињаковић ( потпредседник), Гордана Церовић (потпредседник СО Чачак), Велимир Станојевић ( заменик потпредседника Извршног одбора СО Чачак), Јосип Шеловић (члан Извршног одбора СО Чачак), Иван Ружичић (директор Гимназије у Чачку), Владан Ницовић (дирерктор Економске школе у Чачку), Бранко Максимовић (директор Техничке школе у Чачку), Бранка Ћирковић (директор Медицинске школе у Чачку), Срећко Албић (директор Машинско – саобраћајне школе у Чачку),