ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Аутори:

Ученици Прехрамбено – угоститељске школе у Чачку

Ментори:

Професори Прехрамбено – угоститељске школе у Чачку

АПСТРАКТ: Сврха овог пројекта је да утврди и прикаже постојање и интензитет урбаног острва топлоте у Чачку.

У раду анализирани су и упоређивани подаци који приказују средње, максималне и минималне дневне температуре између метеоролошких станица које се налазе у градској средини – Чачку и руралној средини – селу Слатина код Чачка. На основу ових вредности изведен је закључак о постојању појаве урбаног острва топлоте на подручју Чачка. При изради рада коришћени су подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије са две помоћне аутоматске метеоролошке станице; метеоролошке станице у Чачку смештене у урбаној зони и метеоролошке станице у селу Слатина. 

Виолета Василијевић у уводној речи о СТЕМ пројектима

Примећене су одређене разлике у температурама између ове две станице, које највећи интензитет имају код минималних и максималних дневних температура, где достижу до 3,2°C. У појединачним случајевима јављале ус се и веће температурне разлике у средњим дневним температурама 2.12. (4,9°С) и 21.11. (4,3°С).  Резултати истраживања указују на присутност урбаног острва топлоте у Чачку. Вероватно је да температурне разлике између Слатине и Чачка варирару у зависности од периода године, што би било доказано даљим праћењем температура у следећој години. Прочитајте више...

Склапање школске мини метеоролошке станице

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је утврђивање утицаја који врше канализационе отпадне воде изливањем у реку Западну Мораву спровођењем хемијских и микробиолошких анализа воде и земљишта коришћењем СТЕМ мини лабораторије за теренска испитивања са посебним акцентом на практичну примену знања. Прочитајте више..