Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

 

Овим упутством се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље ученика и запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести.

 1. Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред долазак у школу;
 2. Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције, о чему ће родитељи обавестити школу у року од 48h;
 3. Неопходно је да ученици одржавају прописану физичку дистанцу од најмање 1,5м;
 4. У учионицама ће боравити највише 15 ученика/ца са обезбеђена 4м2 по ученику, и по 1 ученик у свакој клупи;
 5. Свако одељење ће имати своју учионицу која се неће мењати, а све детаљне информације ће ученици добити од својих одељењских старешина;
 6. Ученици док су у школи могу улазити само у учионицу која је за њих одређена и седети увек на свом месту;
 7. Сви ученици долазе 5-10 минута пре почетка првог часа, за време велико одмора могу изаћи у двориште школе, а мале одморе у трајању од 5 минута ученици ће искористити за припрему за следећи час и евентуални одлазак до тоалета. ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ УЧЕНИЦИ НЕ СМЕЈУ НАПУШТАТИ ШКОЛСКИ ПРОСТОР.
 8. Тоалет ће се користи тако што ће у тоалет може ући онолико ученика колико има кабина, а остали чекају испред тоалета уз поштовање прописане физичке дистанце;
 9. Ученик обавезно користи маску при уласку у школу па све до доласка до своје клупе;
 10. Маска се обавезно користи приликом одговарања и сваког разговора, као и приликом сваког кретања ван клупе, као и приликом одласка на велики одмор или у тоалет;
 11. Ученик може одложити маску само у периоду када седи у својој клупи и слуша наставу;
 12. Ученицима се саветује да доручкују пре поласка у школу, или да храну понесу од куће, тј. купе пре доласка у школу;
 13. Препорука за родитеље је да све информације о ученицима са одељењским старешином остварују путем viber групе или телефоном.

 

Ученици имају обавезу да се строго придржавају ових упутстава, јер је то у интересу свих, као и закноска обавеза, а школа ће обезбедити оптималне услове рада поштујући све прописане мере заштите.

 

 

 

 

У Чачку                                                                                                     

август-септембар 2020.                                                                    

           

директор школе

  мр Драгица Симовић