Трајање образовног профила:

 ТРИ ГОДИНЕ

 Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему,сервирање и декорисање оброка. Од школске 2012/2013 године примењује се нови наставни план и програм за овај образовни профил,који предност у броју часова даје стручним предметима.Предмет Куварство ученици слушају у све три године са великим бројем часова.Предмет се реализује кроз вежбе у школском кабинету и кухињи и кроз практичну и блок наставу у угоститењским објектима.По завршетку трећег разреда и положеног завршног испита ученици стичу следеће радне компетенције:

 

  • v  организовање сопственог рада и радног места
  • v  пријем, обрада и складиштење намирница
  • v  припрема јела за издавање издавање поруџбине
  • v  вођење евиденције

 

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.