ОБАВЕШТЕЊЕ 

Прехрамбено угоститељска школа прелази од понедељка, 11. октобра 2021. године, на први модел организације образовно – васпитног рада, односно непосредну наставу у школи. У ситуацијама када се појаве случајеви инфекције коронавирусом код ученика, родитељ о томе обавештава школу. Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама: Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за то одељење; Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад по другом (комбинованом) моделу наставе.