Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

Допуне и измене правилника су у складу са Закључком Радне групе Владе Републике Србије за превенцију и сузбијање насиља у школама у Републици Србији која је формирана Закључком Владе 05 Број: 02-12811/2019 од 20. децембра 2019. године. У складу са својим циљевима Радна група је на састанку одржаном 17. јануара 2020. године донела Закључак о изменама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Неопходно је да се са овим допунама и изменама упознају родитељи, ученици и запослени у школи: