Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Циљ стручног образовања за образовни профил  Прехрамбени техничар је оспособљавање ученика за планирање технолошког процеса,праћење параметара технолошког процеса, планирање и организација рада у лабораторији, узорковање и припрема реагенаса за анализу, испитивање узорака, анализа резултата,с провођење хигијенских и заштитних мера.

Од школске 2010/2011 године ови учениц наставу похађају по новим наставним плановима и програмима, који акценат бацају на стручне предмете који се реализују кроз теоријску наставу, вежбе и блок наставу, која тачно прати пређени план и програм.

После четворогодишњег образозовања ученици полажу матурски испит који се састоји избтри дела:

испита из српског језика и књижевности,

испита за проверу теоријско стручног знања и матурског практичног рада.

Сви ученици овог образовног профила полажу идентичан тест за проверу теоријског стручног знања и он се прослеђује школама на сам

дан полагања овог испита.

Новина је и да професор који је предавао и припремао ученике није члан комисије, већ су то два стручна професора из школе и један члан је из привреде.

Шта радим?

 

v  Узимам узорке за анализу и испитивање физичких, хемијских и микробиолошких карактеристика;

v  Контролишем сировине, међупроизводе и готове производе;

v  Проверавам присуство и садржај адитива у намирницама;

v  Испитујем исправност, односно неисправност намирница;

v  Пратим и контролишем технолошке процесе производње брашна, шећера и скроба да би се добила добра сировина која ће се користити у индустрији пекарства, производњи тестенина и кондиторској индустрији;

v  Пратим и контролишем прераду воћа да би се прерадом добили производи од воћа – сокови, џемови, компоти...

v  Пратим и контролишем конзервирање и смрзавање поврћа;

v  Пратим и контролишем прераду меса, млека, масти и уља као и добијање прерађевина од ових намирница.

Где могу да радим?

 

v  у прехрамбеној индустрији;

v  у лабораторијама за контролу хране;

v  у пољопривреди;

v  у производњи безалкохолних и алкохолних пића;

v  у складиштима прехрамбених производа;

v  у угоститељским објектима;

v  као самостални предузетник.

Ако бих да студирам? Могу:

 

v  Вишу технолошку школу!

v  Технолошки факултет !

v  Технички факултет !

v  Природно-математички факултет !

v  Пољопривредни факултет !