Матурски и завршни испити

Поштовани родитељи и ученици,

Сви приручници за полагање завршних и матурских испита ревидирани су  у складу са важећим законским прописима. Одређене измене су извршене у формулацији теоријских или практичних задатака а у циљу бољег разумевања од стране ученика.

Значајније измене су настале код Приручника за полагање завршног испита за образовне профиле Кувар и Посластичар. Измене се односе на следеће: Оквир оцењивања и Чек листе су адаптиране и измењен је формат задатака; задаци и прилози су допуњени и  усклађени са уџбеником.

 

 

Све детаљне информације и приручнике можете погледати на сајту ЗУОВ-а:

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

 

директор школе,

мр Драгица Симовић

 

Поштовани ученици и родитељи,

Овом приликом вас обавештавамо да је наша школа одабрана да учествује у пилот пројекту државне матуре.

Ово је заправо пробна матура и полажу је ученици III разреда.

Сматрамо да смо у предности што смо део овог пројекта јер ће ученици III разреда бити прва генерација која полаже државну матуру. Тако да ће им ово искуство итекако помоћи у полагању државне матуре у школској 2021/2022. години.

Први део ове пробне матуре биће одржан крајем октобра месеца 2020. године, а други део у мају месецу 2021. године.

Пре непосредног почетка пробне матуре ученици су у обавези да попуне пријаву, а у току пробног матурског испита ученици су у обавези да се придржавају следећих смерница:

Пробни испит траје 90 минута и полаже се из:

- српског језика и књижевности 28.10.2020. године у 9:00 – 10:30 и

- математике 29.10.2020. године у 9:00 – 10:30;