Трајање образовног профила:

 ТРИ ГОДИНЕ

 

Ученик који заврши образовни профил Пекар стичеследеће радне компетенције:

v Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у пекарској производњи

v Производња пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба

v Производња пецива од квасног, лиснатог и вученог теста

v Производња колача од квасног, прхког и меденог теста и чајног пецива

v Производња тестенина

v Планирање и организовање послова у сопственој пекари

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил пекар,  стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

Ученик који стекне диплому пекара стиче знања у области технологије пекарства (производње хлеба, тестенина, свих врста финог пецива) оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема маса за колаче и надева за пецива и управљање аутоматским уређајима). такође је оспособљен за обраду теста и надгледање печења.

Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи у школској радионици – пекари и приватним пекарама

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад

Радити! Где?

v Пекара

v Трговина – продаја хлеба и пецива

v Могућност отварања сопствене производње - пекаре

Наставити школовање! Где­?

v Више школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке...

v Доквалификација – прехрамбени техничар

v Пети степен – специјализацијаје оспособљен за обраду