Међународни дан борбе против вршњачког насиља, обележава се сваке године, последње среде у фебруару.

 

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Поводом тога, у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика и у њиховим локалним заједницама, широм Србије, организоване су, током целе недеље превентивне активности на тему заштите од насиља и дискриминације.

 

 

Поштоване колеге!

Влада РС је донела Уредбу о спречавању и сузбијању заразне болести C0УID-19. Календар образовно-васпитног рада је  усклађен са истом.

 1. Сви облици наставе и учења у средњим школама у РС почев од 30.11.2020. г. изводе се на даљину и то до 18.12.2020. када се и завршава прво полугодиште.
 2. За реализацију наставе на даљину користимо изабрану платформу google учионицу. Уколико има ученика који нису у могућности да обезбеде електронски вид комуникације неопходно је обезбедити наставни материјал у папирној форми.
 3. Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно оцењивање). Треба инсистирати на битним садржајима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник одлучује да ли се планирани писмени задаци могу реализовати на даљину или се исти реализују у другом полугодишту.
 4. Измене Правилника о оцењивању дају могућност да број оцена може бити мањи од 4.тј од 2 уколико је недељни фонд часова два.
 5. Уколико су ученици незадовољни предложеном закључном оценом могу одговарати у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученик може остати неоцењен.
 6. Распоред часова остаје исти као и двосменски рад.

Даља наша комуникација је континуирана, што се подразумева. Директор и стручне службе пружиће све видове подршке и потребне помоћи.

Чувајте се !

 

Упутство у вези конкретних активности у периоду 30.11.2020.-
18.12.2020. године

Поштовани,

У складу са уредбом Владе Републике Србије и изменама Календара образовно- васпитног рада средњих школа, обавештавамо наставнике, ученике и родитеље о активностима и начину реализације наставе на даљину, тј. до краја I полугодишта 18.12.2020. године:

 1. Ученици који су незадовољни са предложеном закљученом оценом имају могућност да до 12.2020. године обавесте предметног наставника да желе да искористе могућност одговарања у школи;
 2. Предметни наставници пријављују одељењским старешинама колико се ученика по предметима изјаснило да желе да поправе оцену. Одељењске старешине о томе обавештавају директора школе до 5.12.2020. године због организације одговарања у школи и прављења распореда по предметима и одељењима;
 3. Одговарање у школи ћe се организовати у периоду од 7.12 - 16.12.2020. године;
 4. У току реализације онлајн наставе у овом периоду користити до сада коришћене платформе - google учионица. Преко vibera ce може вршити појединачна комуникација са ученицима;
 5. Обавеза наставника је да се придржавају распореда, ван тог термина ученици нису у обавези да присуствују часу;
 6. Присуство ученика на онлајн настави је обавеза ученика, у супротном се уписују као одсутни. Одељењски старешина процењује оправданост изостајања;
 7. Веома је важно да све активности, као што су евиденција часова и евиденција присуства ученика, буду редовно бележена у ес дневник у току дана, а најкасније до 20:30 истог дана.
 8. Ученици и запослени приликом поласка у школу, у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, морају поштовати све епидемиолошке мере (ношење маски, држање прописане дистанце, редовна дезинфекција руку као и провера температуре пре доласка у школу..)
 9. Реализација практичне и блок наставе планиране за период од 30.11. до 18.12. 2020. године неће се реализовати, већ ће иста бити реализована у току другог полугодишта.

У здрављу да сте.

директор школе

мр Драгица Симовић

 

Обавештавамо Вас да је у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи.

Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj

Уколико осећате симптоме који указују на сумњу Covid 19 све информације можете добити на: 

Завод за јавно здравље Чачак

ул. Веселина Милекића бр. 7,
32000 Чачак

др Аксентије Тошић 064/8638-805

 

https://covid19.rs/

 

 

Поштовани ученици и родитељи,

Овом приликом вас обавештавамо да је наша школа одабрана да учествује у пилот пројекту државне матуре.

Ово је заправо пробна матура и полажу је ученици III разреда.

Сматрамо да смо у предности што смо део овог пројекта јер ће ученици III разреда бити прва генерација која полаже државну матуру. Тако да ће им ово искуство итекако помоћи у полагању државне матуре у школској 2021/2022. години.

Први део ове пробне матуре биће одржан крајем октобра месеца 2020. године, а други део у мају месецу 2021. године.

Пре непосредног почетка пробне матуре ученици су у обавези да попуне пријаву, а у току пробног матурског испита ученици су у обавези да се придржавају следећих смерница:

Пробни испит траје 90 минута и полаже се из:

- српског језика и књижевности 28.10.2020. године у 9:00 – 10:30 и

- математике 29.10.2020. године у 9:00 – 10:30;

На испит из сваког предмета понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста, а насловне стране тестова ће бити објављене на огласној табли најкасније три дана пре полагања испита;

Кандидати ће благовремено бити обавештени о термину и месту полагања пробне матуре из наведених предмета;

Пре приступања решавању тестова ученици добијају упутства од дежурних наставника;

На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;

Све своје ствари ученици одлажу на за то предвиђено место;

На испиту није дозвољено договарање и комуникација са другим ученицима;

Ученици су дужни да поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника, у супротном биће удаљени са испита;

Кандидатима није дозвољено  излажење са испита првих 30 мин и последњих 15 минута;

Након завршетка теста ученик позива дежурног наставника и предаје тест, потом напушта просторију;

За евентуалне примедбе на ток испита ученици имају право приговора сходно упутству за кандидате и родитеље које ће бити уручено пре испита.

Све битне информације за организацију и ток пробног матурског испита биће истакнуте на огласној табли у школи, која ће служити за потребе пробне матуре.

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА САЈТУ ПРОЈЕКТА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ: https://matura.edu.rs/

 

                                                                                                                        директор школе

                                                                                                                           мр Драгица Симовић

Обавештење за ученике првих разреда школске 2020/2021. године

 

 Пријем ученика првих разреда у Прехрамбено угоститељској школи реализоваће се

31.8.2020. године

по следећем распореду:

ОДЕЉЕЊЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ТЕРМИН

1/1

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

9:00 – 9:45

1/2

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10:00-10:45

1/3

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

11:00-11:45

1/4

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

12:00-12:45

1/5

КУВАР

13:00-13:45

1/6

ПЕКАР/МЕСАР

14:00-14:45