РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ  РАЗРЕДА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРОСТОРИЈА

1/1

18

1/2

17

1/3

41

1/4

3

1/5

56

1/6

19

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРОСТОРИЈА

2/1

52

2/2

2

2/3

58

2/4

59

2/5

44

2/6

60

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРОСТОРИЈА

3/1

42

3/2

18

3/3

4

3/4

16

3/5

58

3/6

3

3/7

19

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРОСТОРИЈА

4/1

54

4/2

43

4/3

2

4/4

60