Трајање образовног профила:

 ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Током школовања акценат је стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи,па тако ученици у току све четири године изучавају наставни предмет Куварство са практичном наставом који се реализује кроз часове вежби у школској кухињи и кроз блок наставу која се реализује по угоститељским објектима.

По завршетку четврте године и положеним стручним матурским испитом ученици стичу звање кулинарског техничара са следећим радним компетенцијама:

  •  припрема,сервира и декорише:предјела, салате и зимнице,
  •   супе, чорбе и потаже,
  •   готова јела,
  •  јела по поруџбини,
  • јела са роштиља,
  •  јела од рибе,
  •  варива и прилоге,
  • основне посластице.
  •  саставља јеловник и мени карту
  • израђује основне калкулације

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.