Трајање образовног профила:

ТРИ ГОДИНЕ

 Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар је оспособљавање ученика за припрему, декорисање исервирање топлих,хладних и сувих посластица. Од школске 2012/2013. године примењује се нови наставни план и програм за овај образовни профил,који предност у броју часова даје стручним предметима. Предмет Посластичарство ученици слушају у све три године са великим бројем часова. Предмет се реализује кроз вежбе у школском кабинету и кухињи и кроз практичну и блок наставу у угоститењским објектима. По завршетку трећег разреда и положеног завршног испита ученици стичу следеће радне компетенције:

v  -организовање сопственог рада и радног места

v  -пријем,обрада,паковање и складиштење намирница и готових посластица

v  -припрема топлих,хладних и сувих посластица

v  -пријем и издавање поруџбине

v  -вођење евиденције

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.