Где су наши ученици – матуранти 2018/2019. године

 

У сарадњи са одељењским старешинама, Тим за каријерно вођење и саветовање је спровео истраживање о томе где су се уписали или где су се запослили ученици Прехрамбено угоститељске школе, генерација која је матурирала школске 2018/19. године.

Као установи која се бави стручним образовањем, веома је битно да располажемо подацима о томе каква је пролазност ученика Прехрамбено угоститељске школе на високе школе и факултете, а колико се ученика опредељује да одмах након завршене средње школе тражи посао. Следећа анализа приказује које факултете и високошколске установе су одабрали наши ученици, број и проценат ученика који је наставио школовање и број ученика који се одмах након школе запослио.

 

Високошколска установа

Матуранти

број

%

Висока школа техничких струковних студија Чачак

4

5

Правни факултет Београд

1

1,25

Висока туристичка школа Београд

4

5

Технички факултет Чачак

5

6,25

Висока школа модерног бизниса Београд

1

1,25

ДИФ Лепосавић

1

1,25

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд

1

1,25

Педагошки факултет Јагодина

1

1,25

Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања

1

1,25

Филолошко-уметнички факултет Крагујевац

1

1,25

Факултет за дипломатију и безбедност Београд

1

1,25

Факултет за културу и медије Београд

1

1,25

Филолошки факултет Београд

2

2,5

Факултет за туризам Словенија

5

6,25

Факултет за уметност и дизајн Београд

1

1,25

Висока здравствена школа струковних студија Београд

1

1,25

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица (акредитовано одељење Чачак)

1

1,25

Факултет саврмених уметности Београд

2

2,5

Факултет за енергетику Словенија

1

1,25

Агрономски факултет Чачак

7

8,75

Пољопривредни факултет Земун

3

3,75

Правни факултет Крагујевац

1

1,25

Факултет организационих наука

8

10

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја

1

1,25

Криминалистичко-полицијски универзитет Београд

1

1,25

Рударско-геолошки факултет Београд

2

2,5

Економски факултет Београд

1

1,25

Учитељски факултет

1

1,25

Педагошки факултет Ужице

1

1,25

Висока школа струковних студија за ИТ Београд

1

1,25

Математички факултет Београд

1

1,25

Висока хотелијерска школа Београд

4

5

Доквалификације у Прехрамбено угоститељској школи Чачак

10

12,5

Преквалификације у Прехрамбено угоститељској школи Чачак

1

1,25

Укупно на студијама

80

45,2

Матуранти који су се запослили

25

14,12

Матуранти који су незапослени

72

50,85

УКУПНО

177

100

 

 

На основу података које је Тим за каријерно вођење и саветовање прикупио од одељењских старешина завршних разреда закључци су следећи:

-          У струци је уписало факултете и високошколске установе 51 ученик;

-          Уписало факултете и високошколске установе, али не у струци 29 ученика;

-          Запослило се у струци 20 ученика;

-          Запослило се, али не у струци 5 ученика;

-          Није запослило, али нису ни уписали факултете и високошколске установе 72 ученика.

Од укупно 182 матуранта школовање је наставило 80 ученика, запослило се 25 ученика, а незапослених и оних који нису наставили школовање је 72. Од укупног броја матурната 5 ученика није завршило разред.