ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 16.09.2021. године, број 601-03-00033/5/2021-15 Прехрамбено угоститељска школа од понедељка 20. септембра 2021. године прелази на Други модел организације образовног рада.

 

МОДЕЛ II

Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину

 

  1. Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две једнаке групе према азбучном реду.

 

  1. Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин:

 

једне недеље прва група понедељком, средом и петком, а друга уторком и четвртком.

Наредне недеље групе присуствују непосредно настави по обрнутом распореду.

 

  1. Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи, уважавајући све принципе оцењивања.

 

  1. Ученици једне групе, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по утврђеном распореду.

 

  1. Часови трају 45 минута.

 

  1. Према стручном упутству Министарства, у наставним данима када група ученика не долази у школу већ реализује наставу  и учење на даљину, треба тежити да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на најоптималнији могући начин.

        Уколико услови дозвољавају треба тежити да, када немају непосредан облик образовно-васпитног рада у школи, ученици прате часове у реалном времену, преко изабране платформе за учењем или преко других канала комуникације

 

  1. Приликом припремања за наставу и учење у школи кроз непосредан рад, наставници треба да израђују припреме у дигиталном облику, како би се оне могле користити и у моделу наставе и учења на даљину. Наставне садржаје ученицима достављати унапред или током њиховог боравка на непосредној настави.