Упис ученика у ПРВИ разред Прехрамбено угоститељске школе Чачак обавиће се у понедељак и уторак 3. и 4. јула 2023. године (први уписни круг), односно 5. јула 2023. године (други уписни круг) у периоду од 800 до 1500 часова. Упис се може обавити на два начина:

  1. Непосредно у школи – Стоје Тошића 23 у Чачку.
  2. Електронским путем после првог и другог уписног круга 3. и 4. јула 2023. године (први уписни круг) односно 5. јула 2023. године (други уписни круг). Ако се упис обавља електронским путем није потребно долазити у школу. 

ДОКУМЕНТА потребна за упис

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеној основној школи
  4. Лекарско уверење о испуњености здравствених условаза упис у средње школе
  5. Извод из матичне књиге рођених (није обавезно)
  6. Потписана сагласност родитеља за обраду података (добијате у школи приликом предаје докумената)
  7. Доказ о уплаћеном родитељском динару у износу од 2 500 динара

Добро дошли!