Планови и извештаји:

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину

Извештај о раду за школску 2018/2019. годину

 

Обавештења и информације о осигурању:

Важне информације за уговорача и осигуранике за колективно осигурање ученика

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

 

Статут школе:

Одлука о измени и допуни Статута школе 

Одлука о измени Статута школе

Статут школе 2018.