Први идруги разред

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I1

18

1

13:30-14:15

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Исидора Топаловић

 

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

Математика /

Тања Симовић

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Исидора Топаловић

 

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I2

 

17

 

1

13:30-14:15

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Јелена Ружић

 

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

3

16:00-16:45

ПРВА

 

 

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

 

 

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I3

 

41

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

Математика /

Душица Боровић

 

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

Математика /

Душица Боровић

 

 

3

16:00-16:45

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Јелена Ружић

 

 

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I4

 

3

 

1

13:30-14:15

ПРВА

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Српски језик и књижевност/

 Јелена Ружић

 

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

 

3

16:00-16:45

ПРВА

 

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

 

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I5

 

56

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

Математика /

Драгица Дроца

 

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

Математика /

Драгица Дроца

 

 

3

16:00-16:45

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Исидора Топаловић

 

 

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Исидора Топаловић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

I6

 

19

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

3

16:00-16:45

ПРВА

 

Српски језик и књижевност/

 Јелена Ружић

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

 

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II1

52

1

13:30-14:15

ПРВА

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

Српски језик и књижевност/

 Слађана Шишовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

Математика /

Јелена Ђуровић

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II2

 

2

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

 

Српски језик и књижевност/

 Исидора Топаловић

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

 

Српски језик и књижевност/

 Исидора Топаловић

 

3

16:00-16:45

ПРВА

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Математика /

Душица Боровић

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Математика /

Душица Боровић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II3

 

58

3

16:00-16:45

Цело одељење

 

Српски језик и књижевност/ Слађана Шишовић

 

Математика /

Јелена Ђуровић

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II4

 

59

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

Аналитичка хемија / Милосава Гобељић

 

 

Математика /

Душица Боровић

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

Аналитичка хемија / Милосава Гобељић

 

 

Математика /

Душица Боровић

3

16:00-16:45

ПРВА

 

 

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

 

 

Српски језик и књижевност/

 Јелена Ружић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II5

 

44

 

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

 

Хемја /

Соња Манговић

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

 

Хемја /

Соња Манговић

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

3

16:00-16:45

ПРВА

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

4

17:15-18:00

ДРУГА

Немачки језик /

Славица Грујовић

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

II6

60

1

13:30-14:15

ПРВА

 

 

Српски језик и књижевност/

 Исидора Топаловић

Математика /

Душица Боровић

 

2

14:45-15:30

ДРУГА

 

 

Српски језик и књижевност/

Исидора Топаловић

Математика /

Душица Боровић

 

 

Трећи и четврти разред

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III1

 

42

 

1

8:00-9:00

ПРВА

 

 

 

Математика /

Душица Боровић

 

2

9:30-10:15

ДРУГА

 

 

 

Математика /

Душица Боровић

 

3

10:45-11:30

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

Немачки језик / Славица Грујовић

 

 

 

4

12:00-12:45

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

Немачки језик / Славица Грујовић

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III2

 

18

 

1

8:00-9:00

ПРВА

 

 

 

 

Математика /

Јелена Ђуровић

2

9:30-10:15

ДРУГА

 

 

 

 

Математика /

Јелена Ђуровић

3

10:45-11:30

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Слађана Шишовић

 

 

 

 

4

12:00-12:45

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III3

 

4

3

10:45-11:30

ПРВА

 

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

 

Математика /

Душица Боровић

 

4

12:00-12:45

ДРУГА

 

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

 

Математика /

Душица Боровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III4

 

16

 

1

8:00-9:00

ПРВА

 

 

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

 

 

2

9:30-10:15

ДРУГА

 

 

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

 

 

3

10:45-11:30

ПРВА

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Загађивање и заштита тла / Душанка Пантелић Терзић

Математика /

Јелена Ђуровић

4

12:00-12:45

ДРУГА

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

Загађивање и заштита тла / Душанка Пантелић Терзић

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III5

 

58

3

10:45-11:30

ПРВА

 

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

4

12:00-12:45

ДРУГА

 

Математика /

Јелена Ђуровић

 

 

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III6

 

3

3

10:45-11:30

ПРВА

 

Математика /

Тања Симовић

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

Немачки језик / Славица Грујовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

4

12:00-12:45

ДРУГА

 

Математика /

Тања Симовић

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

Немачки језик / Славица Грујовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

III7

 

19

2

9:30-10:15

Цело одељење

 

 

 

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

 

3

10:45-11:30

 

 

 

 

Математика /

Тања Симовић

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

IV1

 

54

1

8:00-9:00

ПРВА

 

Математика /

Јелена Ђуровић

Немачки језик / Славица Грујовић

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

2

9:30-10:15

ДРУГА

 

Математика /

Јелена Ђуровић

Немачки језик / Славица Грујовић

Српски језик и књижевност/

Јелена Ружић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

IV2

 

43

1

8:00-9:00

ПРВА

 

Математика /

Таља Симовић

 

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

2

9:30-10:15

ДРУГА

 

Математика /

Таља Симовић

 

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

IV3

 

2

1

8:00-9:00

ПРВА

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

 

 

 

Математика /

Таља Симовић

2

9:30-10:15

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Слађана Шишовић

 

 

 

Математика /

Таља Симовић

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

БР.УЧИОНИЦЕ

РБР. ЧАСА

ТЕРМИН

ГРУПА

ПОНЕДЕЉАК

5.4.2021.

УТОРАК

6.4.2021.

СРЕДА

7.4.2021.

ЧЕТВРТАК

8.4.2021.

ПЕТАК

9.4.2021.

IV4

 

60

 

1

8:00-9:00

ПРВА

Српски језик и књижевност/

 Соња Минић

Математика /

Душица Боровић

 

Немачки језик / Славица Грујовић

 

2

9:30-10:15

ДРУГА

Српски језик и књижевност/

Соња Минић

Математика /

Душица Боровић

 

Немачки језик / Славица Грујовић

 

3

10:45-11:30

ПРВА

 

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић

 

 

4

12:00-12:45

ДРУГА

 

 

Енглески језик /

Снежана Селаковић