РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ 2020/2021.

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

21. 1. 2021.

4/01

Основе туризма и угоститељства

тестирање

2. 2. 2021.

1/02

Хемија

контролни задатак

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

17. 2. 2021.

3/02

Физика

контролни задатак

18. 2. 2021.

3/02

Физика

контролни задатак

25. 2. 2021.

4/02

Географија

тестирање

23. 2. 2021.

4/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

1. 3. 2021.

1/03

Математика

писмени задатак

25. 3. 2021.

4/03

Математика

контролни задатак

5. 5. 2021.

2/05

Математика

писмени задатак

2. 6. 2021.

1/06

       
       

ОДЕЉЕЊЕ 1/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Географија

тестирање

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Физика

контролни задатак

18. 2. 2021.

3/02

Физика

контролни задатак

23. 2. 2021.

4/02

       
       

ОДЕЉЕЊЕ 1/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

1. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

1. 2. 2021.

1/02

Географија

тестирање

4. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

5. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

31. 5. 2021.

6/05

Математика

писмени задатак

7. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

20. 1. 2021.

4/01

Хемија

контролни задатак

29. 1. 2021.

5/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Географија

тестирање

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

22. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

15. 3. 2021.

3/03

Математика

писмени задатак

26. 4. 2021.

5/04

Математика

контролни задатак

19. 5. 2021.

4/05

Математика

писмени задатак

7. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

Куварство

контролни задатак

26. 1. 2021.

5/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

18. 2. 2021.

3/02

Географија

тестирање

23. 2. 2021.

4/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

21. 1. 2021.

4/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

1. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

25. 2. 2021.

4/02

Математика

писмени задатак

1. 4. 2021.

1/04

Математика

контролни задатак

29. 4. 2021.

5/04

Математика

писмени задатак

10. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Географија

тестирање

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Економика и организација туристичких предузећа

тестирање

18. 2. 2021.

3/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

1. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Географија

тестирање

4. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Енглески језик

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

5. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

12. 4. 2021.

3/04

Математика

писмени задатак

31. 5. 2021.

6/05

Математика

писмени задатак

7. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Аналитичка хемија

контролни задатак

2. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 2. 2021.

2/02

Физика

контролни задатак

11. 2. 2021.

2/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Извори загађења животне средине

контролни задатак

22. 2. 2021.

4/02

Математика

писмени задатак

31. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

7. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

2. 6. 2021.

1/06

Математика

писмени задатак

9. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

21. 1. 2021.

4/01

Енглески језик

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Биологија

контролни задатак

2. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Физика

контролни задатак

18. 2. 2021.

3/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

Географија

тестирање

23. 2. 2021.

4/02

Математика

писмени задатак

25. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

25. 3. 2021.

4/03

Математика

писмени задатак

22. 4. 2021.

4/04

Математика

контролни задатак

20. 5. 2021.

4/05

Математика

писмени задатак

10. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

1. 2. 2021.

1/02

Куварство

писмена вежба

2. 2. 2021.

1/02

Енглески језик

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Туристичка географија

тестирање

19. 2. 2021.

3/02

Математика

писмени задатак

5. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

12. 4. 2021.

3/04

Математика

писмени задатак

17. 5. 2021.

4/05

Математика

писмени задатак

24. 5. 2021.

5/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

9. 2. 2021.

2/02

Туристичка географија

тестирање

10. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

30. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

6. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

Математика

писмени задатак

18. 5. 2021.

4/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Туристичка географија

тестирање

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

Математика

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

9. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

30. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

6. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

1. 6. 2021.

1/06

Математика

писмени задатак

8. 6. 2021.

2/06

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Енглески језик

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

Математика

писмени задатак

29. 1. 2021.

5/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

Математика

контролни задатак

23. 3. 2021.

4/03

Математика

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/7

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

29. 1. 2021.

5/01

Географија

тестирање

18. 2. 2021.

3/02

Математика

контролни задатак

2. 4. 2021.

1/04

Математика

писмени задатак

14. 5. 2021.

3/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

21. 1. 2021.

4/01

Математика

писмена вежба

22. 1. 2021.

4/01

Математика

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

Математика

писмени задатак

26. 1. 2021.

5/01

Математика

писмена вежба

29. 1. 2021.

5/01

Српски језик и књижевност

тестирање

2. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Енглески језик

писмени задатак

5. 2. 2021.

1/02

Математика

писмена вежба

5. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

тестирање

9. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

Математика

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

Математика

писмени задатак

26. 2. 2021.

4/02

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

22. 1. 2021.

4/01

Инструменталне методе анализе

контролни задатак

28. 1. 2021.

5/01

Загађивање и заштита ваздуха

контролни задатак

29. 1. 2021.

5/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Инструменталне методе анализе

контролни задатак

18. 2. 2021.

3/02

Енглески језик

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

Математика

писмени задатак

12. 3. 2021.

2/03

Математика

контролни задатак

23. 4. 2021.

4/04

Математика

писмени задатак

14. 5. 2021.

3/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

22. 1. 2021.

4/01

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Математика

писмени задатак

10. 3. 2021.

2/03

Математика

контролни задатак

9. 4. 2021.

2/04

Математика

писмени задатак

4. 5. 2021.

2/05

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

9. 2. 2021.

2/02

Енглески језик

писмени задатак

23. 2. 2021.

4/02

Математика

писмени задатак

23. 3. 2021.

4/03

Математика

писмени задатак

30. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

Математика

писмени задатак

18. 5. 2021.

4/05

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

       

ПРВА ГОДИНА

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

30. 9. 2020.

5/09

Хемија

контролни задатак

7. 10. 2020.

2/10

Историја

писмена вежба

8. 10. 2020.

2/10

Хемија

контролни задатак

14. 10. 2020.

3/10

Физика

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

писмена вежба

21. 10. 2020.

4/10

Физика

контролни задатак

22. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2020.

5/10

Географија

контролни задатак

27. 10. 2020.

5/10

Биологија

контролни задатак

3. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

4. 11. 2020.

1/11

Немачки језик

писмени задатак

18. 11. 2020.

3/11

Математика

контролни задатак

9. 12. 2020.

2/12

Математика

писмени задатак

14. 1. 2021.

3/01

       
       

ОДЕЉЕЊЕ 1/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Историја

контролни задатак

5. 10. 2020.

2/10

Математика

писмена вежба

7. 10. 2020.

2/10

Физика

контролни задатак

20. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 10. 2020.

4/10

Физика

контролни задатак

27. 10. 2020.

5/10

Географија

контролни задатак

29. 10. 2020.

5/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

30. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

9. 11. 2020.

2/11

Биологија

контролни задатак

10. 11. 2020.

2/11

Енглески језик

писмени задатак

28. 12. 2020.

5/12

       
       

ОДЕЉЕЊЕ 1/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

13. 10. 2020.

3/10

Историја

писмена вежба

15. 10. 2020.

3/10

Математика

контролни задатак

19. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 10. 2020.

4/10

Географија

контролни задатак

22. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

писмена вежба

23. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2020.

5/10

Историја

контролни задатак

29. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

2. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

9. 11. 2020.

2/11

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

30. 9. 2020.

5/09

Историја

контролни задатак

5. 10. 2020.

2/10

Хемија

контролни задатак

9. 10. 2020.

2/10

Историја

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 10. 2020.

3/10

Хемија

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 10. 2020.

4/10

Географија

контролни задатак

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

26. 10. 2020.

5/10

Биологија

контролни задатак

3. 11. 2020.

1/11

Математика

контролни задатак

9. 12. 2020.

2/12

Енглески језик

писмени задатак

28. 12. 2020.

5/12

Математика

писмени задатак

18. 1. 2021.

4/01

  

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

2. 10. 2020.

1/10

Хемија

контролни задатак

6. 10. 2020.

2/10

Математика

контролни задатак

9. 10. 2020.

2/10

Хемија

контролни задатак

13. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

15. 10. 2020.

3/10

Географија

контролни задатак

20. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

писмена вежба

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

6. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

13. 11. 2020.

2/11

Математика

контролни задатак

11. 12. 2020.

2/12

Математика

контролни задатак

18. 12. 2020.

3/12

Математика

писмени задатак

15. 1. 2021.

3/01

Математика

писмени задатак

22. 1. 2021.

4/01

       

ОДЕЉЕЊЕ 1/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

30. 9. 2020.

5/09

Физика

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 10. 2020.

4/10

Физика

контролни задатак

22. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2020.

5/10

Историја

писмена вежба

28. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2020.

1/11

Историја

писмена вежба

5. 11. 2020.

1/11

Математика

контролни задатак

3. 12. 2020.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

23. 12. 2020.

4/12

Математика

писмени задатак

13. 1. 2021.

3/01

       

ДРУГА ГОДИНА

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

15. 9. 2020.

3/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 9. 2020.

4/09

Математика

писмена вежба

1. 10. 2020.

1/10

Историја

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Историја

контролни задатак

20. 10. 2020.

4/10

Географија

контролни задатак

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

12. 11. 2020.

2/11

Немачки језик

писмени задатак

16. 11. 2020.

3/11

Математика

писмени задатак

19. 11. 2020.

3/11

Енглески језик

писмени задатак

7. 12. 2020.

2/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 10. 2020.

3/10

Технологија графичког материјала

писмена вежба

16. 10. 2020.

3/10

Математика

контролни задатак

19. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 10. 2020.

4/10

Историја

блиц тест

26. 10. 2020.

5/10

Географија

контролни задатак

29. 10. 2020.

5/10

Историја

блиц тест

2. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

2. 11. 2020.

1/11

Биологија

контролни задатак

3. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

9. 11. 2020.

2/11

Енглески језик

писмени задатак

7. 12. 2020.

2/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 9. 2020.

2/09

Математика

писмена вежба

1. 10. 2020.

1/10

Аналитичка хемија

контролни задатак

13. 10. 2020.

3/10

Енглески језик

писмена вежба

16. 10. 2020.

3/10

Физика

контролни задатак

27. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

5. 11. 2020.

1/11

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

14. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 10. 2020.

3/10

Математика

контролни задатак

21. 10. 2020.

4/10

Историја

писмена вежба

21. 10. 2020.

4/10

Органска хемија

писмена вежба

22. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

писмена вежба

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

28. 10. 2020.

5/10

Органска хемија

писмена вежба

29. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2020.

1/11

Историја

писмена вежба

11. 11. 2020.

2/11

Извори загађења животне средине

контролни задатак

25. 1. 2021.

5/01

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 9. 2020.

2/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

18. 9. 2020.

3/09

Математика

контролни задатак

30. 9. 2020.

5/09

Физика

контролни задатак

22. 10. 2020.

4/10

Географија

контролни задатак

27. 10. 2020.

5/10

Историја

писмена вежба

28. 10. 2020.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

30. 10. 2020.

5/10

Историја

писмена вежба

4. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

5. 11. 2020.

1/11

Немачки језик

писмени задатак

20. 11. 2020.

3/11

Математика

контролни задатак

3. 12. 2020.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

26. 12. 2020.

4/12

Математика

писмени задатак

21. 1. 2021.

4/01

 

       

ОДЕЉЕЊЕ 2/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Енглески језик

контролни задатак

16. 10. 2020.

3/10

Математика

контролни задатак

19. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 10. 2020.

4/10

Туристичка географија

контролни задатак

23. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

27. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

2. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

9. 11. 2020.

2/11

Енглески језик

писмени задатак

11. 12. 2020.

2/12

 

ТРЕЋА ГОДИНА

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

15. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 10. 2020.

4/10

Математика

контролни задатак

20. 10. 2020.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 10. 2020.

4/10

Туристичка географија

контролни задатак

21. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

писмена вежба

22. 10. 2020.

4/10

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

3. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

10. 11. 2020.

2/11

Немачки језик

писмени задатак

24. 11. 2020.

4/11

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 9. 2020.

3/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 9. 2020.

4/09

Математика

писмена вежба

30. 9. 2020.

5/09

Познавање робе

контролни задатак

5. 10. 2020.

2/10

Математика

писмена вежба

7. 10. 2020.

2/10

Познавање робе

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Енглески језик

писмена вежба

22. 10. 2020.

4/10

Куварство са практичном наставом

контролни задатак

23. 10. 2020.

4/10

Туристичка географија

контролни задатак

26. 10. 2020.

5/10

Куварство са практичном наставом

контролни задатак

30. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

10. 11. 2020.

2/11

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Хемија

контролни задатак

9. 10. 2020.

2/10

Математика

контролни задатак

13. 10. 2020.

3/10

Хемија

контролни задатак

16. 10. 2020.

3/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 10. 2020.

4/10

Математика

контролни задатак

20. 10. 2020.

4/10

Енглески језик

контролни задатак

23. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

3. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

10. 11. 2020.

2/11

Енглески језик

писмени задатак

8. 12. 2020.

2/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмена вежба

2. 10. 2020.

1/10

Математика

писмена вежба

6. 10. 2020.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 10. 2020.

4/10

Хемијска технологија

писмена вежба

26. 10. 2020.

5/10

Загађивање и заштита тла

контролни задатак

6. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

10. 11. 2020.

2/11

Енглески језик

писмени задатак

11. 12. 2020.

2/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/5

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 10. 2020.

2/10

Енглески језик

писмена вежба

22. 10. 2020.

4/10

Технологија безалкохолних пића

тестирање

26. 10. 2020.

5/10

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/6

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

13. 10. 2020.

3/10

Историја

писмена вежба

23. 10. 2020.

4/10

Историја

писмена вежба

30. 10. 2020.

5/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 11. 2020.

2/11

Немачки језик-стручни

писмени задатак

25. 11. 2020.

4/11

Математика

писмени задатак

15. 12. 2020.

3/12

Енглески језик

писмени задатак

29. 12. 2020.

5/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 3/7

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Географија

контролни задатак

29. 10. 2020.

5/10

Енглески језик

писмена вежба

29. 10. 2020.

5/10

Математика

контролни задатак

30. 10. 2020.

5/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 11. 2020.

3/11

Математика

писмени задатак

18. 12. 2020.

3/12

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/1

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

17. 9. 2020.

3/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 9. 2020.

4/09

Математика

писмена вежба

29. 9. 2020.

5/09

Енглески језик

контролни задатак

16. 10. 2020.

3/10

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

23. 10. 2020.

4/10

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

26. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

27. 10. 2020.

5/10

Немачки језик

писмени задатак

17. 11. 2020.

3/11

Енглески језик

писмени задатак

22. 12. 2020.

4/12

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/2

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

17. 9. 2020.

3/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 9. 2020.

4/09

Математика

контролни задатак

2. 10. 2020.

1/10

Загађивање и заштита ваздуха

контролни задатак

9. 10. 2020.

2/10

Загађивање и заштита ваздуха

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Инструменталне методе анализе

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2020.

5/10

Математика

контролни задатак

1. 12. 2020.

1/12

Инструменталне методе анализе

контролни задатак

3. 12. 2020.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

18. 12. 2020.

3/12

Математика

писмени задатак

15. 1. 2021.

3/01

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/3

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 9. 2020.

3/09

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 9. 2020.

4/09

Математика

контролни задатак

2. 10. 2020.

1/10

Енглески језик

писмена вежба

22. 10. 2020.

4/10

Математика

писмени задатак

27. 10. 2020.

5/10

Математика

контролни задатак

4. 12. 2020.

1/12

Математика

писмени задатак

12. 1. 2021.

3/01

       

ОДЕЉЕЊЕ 4/4

       

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Познавање робе

контролни задатак

2. 10. 2020.

1/10

Познавање робе

контролни задатак

5. 10. 2020.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

7. 10. 2020.

2/10

Туристичка географија

контролни задатак

12. 10. 2020.

3/10

Математика

контролни задатак

15. 10. 2020.

3/10

Туристичка географија

контролни задатак

26. 10. 2020.

5/10

Математика

контролни задатак

27. 10. 2020.

5/10

Математика

писмени задатак

5. 11. 2020.

1/11

Математика

писмени задатак

12. 11. 2020.

2/11

Немачки језик

писмени задатак

19. 11. 2020.

3/11

Енглески језик

писмени задатак

18. 12. 2020.

3/12