Настава у школској 2021/2022. години почиње у среду, 1. септембра са почетком

у 8:30 за старије разреде, а за ученике првог разреда у 8:00.
На наставу долазе сви ученици у учионице по распореду који ће бити истакнут на огласној табли и, први час сви имају час одељењског старешине уз интонирање химне Ребулике Србије „Боже правде“. После тога, часови ће бити по распореду који ће, такође, бити истакнут на огласној табли.

Пошто се настава и даље одвија у ванредним околностима ученици су у обавези да носе маску од уласка у школску зграду (на улаз за ученике) до доласка до своје клупе, као и приликом било ког кретања у учионици и ван учионице у простору школске зграде.
Ученицима се препоручује да за време великог одмора бораве у дворишту школе.

О осталим мерама за ублажавање ризика од преноса вируса СОVID-19, ученике ће
обавестити одељењске старешине.

Свим ученицима и радницима школе желим здраву и успешну наредну школску годину.

Стручно упутство за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години