Ажурирано обавештење за све ученике за почетак школске 2020/2021.

 

Обавештавамо ученике и родитеље Прехрамбено угоститељске школе да ће се настава у  школи организовати по комбинованом моделу (у школи и он-лајн):

 

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ

Школа ради у две смене:

ПРВА СМЕНА  од 8:30 до 12:35

ДРУГА СМЕНА  од 13:30 до 17:35

********************** 

 ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД СУ ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СУ ДРУГА СМЕНА

 

ПРВА СМЕНА  од 8:30 до 12:35

ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

У прву смену прве недеље у школу долази прва половина ученика по редном броју у дневнику, друга половина ученика похађа наставу он лајн.

 

ДРУГА СМЕНА  од 13:30 до 17:35

ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

У другу смену прве недеље долази прва половина ученика по редном броју у дневнику, друга половина ученика похађа наставу он лајн.

  

ДРУГЕ НЕДЕЉЕ  У ШКОЛУ ДОЛАЗИ ДРУГА ПОЛОВИНА УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА , док прва половина ученика похађа наставу он лајн.

ДРУГЕ НЕДЕЉЕ  У ШКОЛУ ДОЛАЗИ ДРУГА ПОЛОВИНА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, док прва половина ученика похађа наставу он лајн.

 ЧАСОВИ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ТРАЈУ ПО 30 МИНУТА.

ПАУЗЕ ИЗМЕЂУ ОДМОРА СУ ПО 5 МИНУТА, САМО ПОСЛЕ 3. ЧАСА ПАУЗА ЈЕ 10 МИНУТА.

 СВИ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ СТАЛНЕ УЧИОНИЦЕ, ПО РАСПОРЕДУ .

 ПАУЗА ИЗМЕЂУ СМЕНА ЈЕ ОД 12:35 ДО 13:30 ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРИЈА.

ВИДИ ДОКУМЕНТЕ: 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

                                                                                                                                                     

 

директор школе

                                                                                                                                                мр Драгица Симовић